Archief voor juli 2008

Snel fusie tussen woningstichtingen Hoeksche Waard

HOEKSCHE WAARD – De drie woningcorporaties in de Hoeksche Waard stevenen in hoog tempo af op een fusie. Union, De Maashoek en de Christelijke Woningstichting ‘s-Gravendeel (CWG) wilden toch al nauwer gaan samenwerken dan zij nu doen. Die plannen zijn in een stroomversnelling gekomen door de financiële situatie bij CWG. Directeur Dick Hitzert van Union [...]

[Lees verder →]

Aedes wil duidelijkheid over energielabel

De invoering van het energielabel loopt nog niet naar wens. Al in 2007 heeft Aedes in een brief aan de minister gewezen op een aantal knelpunten. Door KBI, de organisatie die verantwoordelijk is voor de methodiek, wordt inmiddels gewerkt aan een aantal aanpassingen. Recent is met KBI, de organisatie die de methodiek beheert, gesproken over [...]

[Lees verder →]

Overeenstemming over onderhoud bij overname ‘luxe’ veranderingen

De Woonbond, vereniging van woningcorporaties Aedes en Vastgoed Belang, de koepel van commerciële verhuurders, zijn het erover eens dat huurders en verhuurders nadere afspraken moeten kunnen maken over onderhoud en vervanging van ‘meer dan standaardvoorzieningen’ die een nieuwe huurder van de vorige wil overnemen. Dat hebben de drie partijen vastgelegd in een advies, inclusief een [...]

[Lees verder →]

Koopsubsidie

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Met de zogenoemde koopsubsidie wil de overheid de starters een handje helpen. Wanneer de starter voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kan hij een subsidie krijgen in de vorm van een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten. Om voor koopsubsidie in aanmerking te kunnen komen moet de starter onder [...]

[Lees verder →]

Koppeling huurprijs aan energielabel

De maximale huurprijs van een woning wordt in de toekomst gekoppeld aan het energielabel van de woning. Het energielabel wordt opgenomen in het woningwaarderingsstelsel. Dat schrijft minister Ella Vogelaar van WWI op 4 juli 2008 in een brief aan de Tweede Kamer. Vogelaar verwacht dat verhuurders de komende jaren de nodige energiebesparende maatregelen nemen.

[Lees verder →]

Service aan Senioren

Het is alom bekend dat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen. Toch komt er een moment dat hulp nodig is van kinderen of vrijwilligers, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of gewoon iemand om mee naar de dokter te gaan. Een minder welkome ontwikkeling van deze tijd is dat veel mensen werken en [...]

[Lees verder →]

Waar kunt u terecht met uw klachten over woonruimteverdeling of toewijzing?

Als u meent benadeeld te zijn bij de verdeling van woonruimte, kunt u meestal een klacht indienen bij de (regionale) klachtencommissie woonruimteverdeling. Dat kan in ieder geval in gemeenten waar tussen de gemeente en verhuurders een zogeheten ‘convenant’ (overeenkomst) is gesloten over de (wijze van) woonruimteverdeling. U kunt bij de gemeente of de verhuurder informeren [...]

[Lees verder →]

Woonbond zeer bezorgd over terugvordering huurtoeslag

De Woonbond maakt zich grote zorgen over de aankondiging van de Belastingdienst om bijna 200 miljoen aan te veel uitgekeerde huurtoeslag over 2006 terug te gaan vorderen. De Woonbond vreest dat veel huishoudens daardoor in ernstige financiële problemen komen en eist van de Belastingdienst dat die zich tot het uiterste inspant om dit te voorkomen. [...]

[Lees verder →]