Aedes wil duidelijkheid over energielabel

De invoering van het energielabel loopt nog niet naar wens. Al in 2007 heeft Aedes in een brief aan de minister gewezen op een aantal knelpunten. Door KBI, de organisatie die verantwoordelijk is voor de methodiek, wordt inmiddels gewerkt aan een aantal aanpassingen. Recent is met KBI, de organisatie die de methodiek beheert, gesproken over de problemen die corporaties hebben met de nieuwe eisen voor de examens van de opnemers. Deze nieuwe eis, een gevolg van eerdere actie van Vereniging Eigen Huis, levert corporaties teveel extra en vooral onnodige ballast op. De uitzondering die WWI nu maakt voor appartementen, maakt de duidelijkheid niet groter.

Het door de minister aangekondigde onderzoek betekent dat er onduidelijkheid is over de methodiek tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Als hierdoor de methodiek wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor de reeds afgegeven labels. Aedes roept haar leden dan ook op om duidelijke afspraken te maken met hun adviseurs dat labels ook zonder verdere kosten kunnen worden aangepast als de methodiek wijzigt. De inventarisatie en het opbouwen van een eigen database met woningkenmerken hoeft hierdoor niet te worden opgeschort.

De koppeling van het energielabel aan het Woningwaarderingsstelsel in 2009 komt door alle onduidelijkheid in gevaar. Voor Aedes is harde eis dat de kwaliteit van het energielabel niet ter discussie mag staan bij de invoering van de koppeling.

Aedes onderschrijft de mening dat het gewenst is dat een beter label betekent dat er minder energie wordt verbruikt. Destijds is gekozen voor een andere insteek, waarbij gecorrigeerd wordt voor het type woningen. Hierdoor kan een tussenwoning een ongunstiger label krijgen, terwijl deze woning wel energiezuiniger is dan een hoekwoning. Dit blijkt dus voor de consument niet goed te werken. Verder heeft Aedes nog de nodige vragen en opmerkingen over het voorstel voor de omzetting van de huidige punten voor verwarming en isolatie naar een systeem dat punten toekent aan de verschillende energielabelklassen. Dit voorstel is begin juli 2008 door de minister naar de Kamer is gestuurd, zonder het advies van het LOHV af te wachten

Op grond van de Europese regelgeving is in Nederland een systeem voor energielabels voor woningen ingevoerd. Corporaties zijn op grote schaal bezig hun bezit te voorzien van labels, al dan niet op basis van referentiewoningen. Door de woningen te labellen krijgen corporaties inzicht in de kwaliteit van hun bezit op energiegebied. Hierdoor kunnen zij strategisch de energiekwaliteit van hun woningen verbeteren. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de afgemelde energielabels.