Welkom!

Welkom!
De Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost heeft tot doel om de belangen van de huurders in de gemeenten Hoeksche Waard te behartigen, in de volgende plaatsen:
Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Strijen, ’s-Gravendeel, Maasdam en Puttershoek.
In het bijzonder voor alle huurders van woningcorporatie HW Wonen.
Via deze website houden we u op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

De laatste nieuwsbrief: Ledennieuws december 2021

Heeft u een klacht over Uw woning of woonomgeving die bij HW Wonen gemeld is, maar niet naar tevredenheid opgelost is?
Neem dan contact met ons op: Dhr. N. van Horssen , bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur op telefoonnummer: 078-6761561
Schriftelijke klachten kunnen ingediend worden bij huurdersvereniging@hoekschewaard.nl

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering 2021.
Geachte leden van de Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost.
Het bestuur van de vereniging wil u langs deze weg op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.
In maart van het jaar 2020 is in ons land alles totaal veranderd, wij hebben een aantal keren in een zogenaamde veilige omgeving vergaderd en vergaderen nu digitaal.
Dit komt de sociale contacten niet ten goede en is het voor ons allen wennen aan deze situatie.
Vooruitlopend op wat 2021 ons zal brengen zijn we aan het nadenken over de Algemene Leden Vergadering welke volgens de statuten gehouden dient te worden in het jaar 2021.
Wij hebben eerst gedacht om dit digitaal te doen maar, een groot deel van onze leden zouden dan uitgesloten worden om deel te nemen omdat een aantal niet digitaal aangesloten is. Dit is geen optie om dit te doen.
Het voorstel is als de situatie veranderen te kijken of we in de herfst de algemene ledenvergadering te houden.
Bestuur H-V Hoeksche Waard Oost.
________________________________________
WIE ZIJN WIJ?
Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost, ontstaan op 19 december 2001 door de fusie van de huurdersverenigingen van Binnenmaas en Strijen en de samensmelting op 27 april 2010 met huurdersvereniging ‘s-Gravendeel. Onze vereniging telt ongeveer 1160 leden en ons kantoor bevindt zich aan de Kastanjelaan 2 in Puttershoek.

Wat doen wij?
Jaarlijks hebben wij via het platform van de gezamenlijke huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard overleg met verhuurder HW Wonen over nieuwbouwprojecten, slopen van wijken en daarna nieuwbouw, financiën en de jaarlijkse huurverhoging.
Het platform heeft regelmatig overleg met de directeur/bestuurder van HW Wonen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over onderhoud en renovatie van woningen en klachten van onze leden. Tweemaal per jaar heeft het platform overleg met de raad van commissarissen.
Als er een geschil is tussen de huurder en verhuurder en u kunt niet tot een oplossing komen, zijn wij er als huurdersvereniging om u daarbij te helpen. U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail toesturen. Wij kunnen voor u ook een proefberekening maken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Deze vraag kunt u stellen per e-mail of per brief aan Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost,
Antwoordnummer 2208, 3297 ZZ Strijen.

Hoe houden we u op de hoogte?
De huurdersvereniging voorziet haar leden op diverse manieren van informatie. Door het verspreiden van de Huurwijzer van de Woonbond, die één keer per jaar – tegelijkertijd met de jaarlijkse huurverhoging – verschijnt. Het blad biedt verschillende nuttige tips voor de huurders. Wij geven als vereniging het blad Ledennieuws uit of een nieuwsbrief. In deze uitgave informeren wij de huurders over belangrijke, actuele zaken en over de gesprekken die wij hebben met het bestuur en directie van HW Wonen. Het ledennieuws verschijnt tweemaal per jaar. Voor informatie kunt u ook terecht op onze site:
www.huurdersvereniging.hoekschewaard.nl

Wat bieden wij u en wat vragen wij van u?
Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost geeft voorlichting en adviezen, staat leden bij tijdens geschillen met de verhuurder, overlegt regelmatig met HW Wonen en behartigt uw belangen als lid. Voor slechts vijf euro per jaar bent u lid van onze vereniging en bent u verzekerd van steun en informatie op alle (huur)fronten.
Bent u overtuigd? Graag begroeten wij u als lid. U kunt zich aanmelden door de antwoordkaart in te vullen en gratis op te sturen naar ons antwoordnummer. Bovendien: als u nu lid wordt, gaat u een jaar later voor de eerste maal uw contributie betalen!

Wilt u nog meer invloed uitoefenen?
Dat kan! Ons bestuur bestaat momenteel uit acht leden. Maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (kandidaat-)bestuursleden die zich willen inzetten voor de huurders in onze regio! Als u uw steentje op bestuurlijk vlak wilt bijdragen, neem dan contact met ons op via mail of brief. Bellen kan ook wij zijn te bereiken op Tel nr. 078-6762991

Mededeling van het bestuur :
De Hoeksche-Waard heeft nu 3 Huurdersverenigingen op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om samen te gaan met de twee andere verenigingen en dan een Huurdersvereniging Hoeksche-Waard te vormen.
Voor een fusie met een andere vereniging zal de toestemming nodig zijn van u, als leden van Huurdersvereniging HW-Oost.
Als de besprekingen met de andere besturen goed verlopen zal het voorstel gedaan worden om een Huurdersvereniging te vormen. U zal een uitnodiging ontvangen om daar uw stem over uit te brengen.