Waar kunt u terecht met uw klachten over woonruimteverdeling of toewijzing?

Als u meent benadeeld te zijn bij de verdeling van woonruimte, kunt u meestal een klacht indienen bij de (regionale) klachtencommissie woonruimteverdeling.

Dat kan in ieder geval in gemeenten waar tussen de gemeente en verhuurders een zogeheten ‘convenant’ (overeenkomst) is gesloten over de (wijze van) woonruimteverdeling.

U kunt bij de gemeente of de verhuurder informeren naar het bestaan hiervan.

Als er in uw gemeente een gemeentelijke huisvestingsverordening geldt op grond waarvan de gemeente huisvestingsvergunningen verleent, kan er een andere ingang bestaan om uw klacht(en) kenbaar te maken.

Als een gemeente u bijvoorbeeld niet inschrijft als woningzoekende of geen huisvestingsvergunning afgeeft, kunt u daartegen bezwaar maken en/of in beroep gaan. U kunt bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Dat moet binnen zes weken nadat de voor u nadelige beslissing is verzonden. Het bezwaarschrift moet u indienen bij het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Als het college van B&W bijvoorbeeld weigert u in te schrijven als woningzoekende, kunt u bij hen het bezwaarschrift indienen.

Heeft een bezwaarschrift geen succes, dan kunt u daarna in beroep bij de rechter. Daarvoor moet u bij de rechtbank een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op uw bezwaarschrift is verzonden.

(bron: Woonbond)