Archief voor de rubriek ‘Wetenswaardigheden’

Met de Huurcommissie heb je een punt

Huurcommissie lanceert nieuwe digitale service De Huurcommissie lanceert vandaag een nieuwe digitale service. Op de  website www.huurcommissie.nl kunnen huurders en verhuurders met de ‘huurprijscheck’ eenvoudig controleren of de huurprijs van hun woning redelijk is of niet. Huurders en verhuurders kunnen zo gemakkelijk en op elk gewenst tijdstip nagaan of een procedure bij de Huurcommissie zinvol [...]

[Lees verder →]

Ik heb een nieuwe huurwoning, mag de vorige huurder overnamekosten vragen?

Ja, voor roerende zaken, zoals vloerbedekking, een gasfornuis of gordijnen mag de vorige huurder overnamekosten vragen aan de nieuwe huurder, maar u bent niet verplicht deze zaken, al dan niet tegen betaling, over te nemen. Als je als nieuwe huurder zaken overneemt is het verstandig dit vast te leggen op een overnameformulier. Hierop kan precies [...]

[Lees verder →]

Koopsubsidie

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Met de zogenoemde koopsubsidie wil de overheid de starters een handje helpen. Wanneer de starter voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kan hij een subsidie krijgen in de vorm van een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten. Om voor koopsubsidie in aanmerking te kunnen komen moet de starter onder [...]

[Lees verder →]

Waar kunt u terecht met uw klachten over woonruimteverdeling of toewijzing?

Als u meent benadeeld te zijn bij de verdeling van woonruimte, kunt u meestal een klacht indienen bij de (regionale) klachtencommissie woonruimteverdeling. Dat kan in ieder geval in gemeenten waar tussen de gemeente en verhuurders een zogeheten ‘convenant’ (overeenkomst) is gesloten over de (wijze van) woonruimteverdeling. U kunt bij de gemeente of de verhuurder informeren [...]

[Lees verder →]

Aanpassing Regionale huur-/inkomenstabel

Iedereen wil graag betaalbaar wonen. Daarom wordt er bij huurwoningen gekeken naar de verhouding tussen de huurprijs en het totale inkomen van uw huishouding. In de Huisvestingsverordening is een tabel opgenomen met richtlijnen over de toegestane verhouding tussen de huurprijs en het totale inkomen van een huishouden. Als u in aanmerking wilt komen voor een [...]

[Lees verder →]

Vijfduizend ongelukken in de tuin

Bijna vijfduizend mensen zijn het afgelopen jaar in het ziekenhuis beland na een ongeval tijdens het tuinieren. Vooral met snoeischaren, gazonmaaiers en elektrische heggenscharen gebeuren ongelukken. De Stichting Consument en Veiligheid schrijft de ongevallen vooral toe aan slordig en onoordeelkundig gebruik. Op verzoek van deze krant heeft de stichting de ongevallen bij het tuinieren geanalyseerd. [...]

[Lees verder →]