Koopsubsidie

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Met de zogenoemde koopsubsidie wil de overheid de starters een handje helpen. Wanneer de starter voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kan hij een subsidie krijgen in de vorm van een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten.

Om voor koopsubsidie in aanmerking te kunnen komen moet de starter onder meer minimaal 18 jaar zijn, nooit eigenaar van een koopwoning zijn geweest in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt en moet hij het huis zelf gaan bewonen. Het vermogen van de starter mag niet hoger zijn dan € 20.014 (met fiscale partner niet hoger dan € 40.028) en het huis mag niet duurder zijn dan € 171.588. Over de hypotheek moet een garantie (NHG) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Bovendien moet de hypotheek een rentevaste periode hebben van ten minste tien jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar. Niet alle geldverstrekkers werken mee aan de koopsubsidie. Neem daarom contact op met een hypotheekadviseur en laat hem een handje helpen om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie. Het is de moeite meer dan waard.

Meer informatie is te vinden op de website van SenterNovem