Koppeling huurprijs aan energielabel

De maximale huurprijs van een woning wordt in de toekomst gekoppeld aan het energielabel van de woning. Het energielabel wordt opgenomen in het woningwaarderingsstelsel. Dat schrijft minister Ella Vogelaar van WWI op 4 juli 2008 in een brief aan de Tweede Kamer. Vogelaar verwacht dat verhuurders de komende jaren de nodige energiebesparende maatregelen nemen.
Woningcorporaties bezitten circa 2,2 van de 3 miljoen huurwoningen. Van deze woningen zit 42 procent van de geregistreerde labels in de meest energieverbruikende klassen, E, F en G. Volgens Vogelaar is er veel winst te halen om energiebesparende maatregelen te nemen. Nu geeft het woningwaarderingsstelsel punten voor bijvoorbeeld een cv-ketel en isolatie. Deze punten vervallen. Het energielabel is een betere maat voor de energiezuinigheid van de woning.

Minister Vogelaar heeft het LOHV (Landelijk Overleg Huurders Verhuurders) eerder om een reactie gevraagd op haar voornemen de huurprijs te koppelen aan het energielabel. Het LOHV heeft de minister verzocht om meer achtergrondinformatie over dit voornemen, waaronder eerder uitgevoerde onderzoeken. Het LOHV acht deze informatie nodig om een gedegen oordeel te kunnen vormen. Wijzigingen van het woningwaarderingsstelsel hebben voor huurders en verhuurders grote gevolgen.

Op het LOHV-verzoek is tot op heden geen reactie gekomen. Wel heeft de minister nu besloten haar plannen aan het begin van het zomerreces al aan de Tweede Kamer voor te leggen, zonder de advisering van het LOHV af te wachten. Aedes verwacht dat in de loop van augustus een advies door het LOHV of de afzonderlijke partijen kan worden uitgebracht.

(bron: Aedes)