Aanpassing Regionale huur-/inkomenstabel

Iedereen wil graag betaalbaar wonen. Daarom wordt er bij huurwoningen gekeken naar de verhouding tussen de huurprijs en het totale inkomen van uw huishouding. In de Huisvestingsverordening is een tabel opgenomen met richtlijnen over de toegestane verhouding tussen de huurprijs en het totale inkomen van een huishouden. Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning in de Hoeksche Waard moet u aan deze voorwaarden voldoen. De bedragen in de tabel worden jaarlijks per 1 juli aangepast aan landelijke regelgeving. De Huisvestingsverordening van de gemeente Binnenmaas met de tabel vindt u op de website van de gemeente Binnenmaas onder Inwoners/Regelgeving.

Voor het inkomen wordt per 1 juli 2008 uitgegaan van het verzamelinkomen over 2007. Per 1 juli 2008 kunnen huishoudens met een inkomen tot € 31.231 op alle woningen reageren. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de huur echter niet boven de aftoppingsgrens huurtoeslag uitkomen. Huishoudens met een inkomen van 31.231 of hoger kunnen per 1 juli 2008 alleen reageren op woningen met een huurprijs:
- van € 499,51 of hoger voor 1 en 2 persoonshuishoudens;
- van € 535,33 of hoger voor huishoudens van 3 personen of meer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woningstichting De Maashoek in Puttershoek (tel. 078 – 635 33 00 of website www.demaashoek.nl)
(bron: Gemeente Binnenmaas)