Woonbond zeer bezorgd over terugvordering huurtoeslag

De Woonbond maakt zich grote zorgen over de aankondiging van de Belastingdienst om bijna 200 miljoen aan te veel uitgekeerde huurtoeslag over 2006 terug te gaan vorderen. De Woonbond vreest dat veel huishoudens daardoor in ernstige financiële problemen komen en eist van de Belastingdienst dat die zich tot het uiterste inspant om dit te voorkomen.

Eind juni werd duidelijk dat zo’n 320.000 huurders in 2006 een te hoog voorschot (gemiddeld 600 euro) hebben gekregen. Bij 70.000 huurders gaat het om meer dan 1.000 euro. Dat kan nog meer worden, omdat de fiscus nog niet voor iedereen de definitieve hoogte van de toeslag heeft vastgesteld. In totaal werd het huurtoeslagbudget van twee miljard in 2006 met 300 miljoen overschreden. Hiervan blijkt bijna 200 miljoen terug te voeren op te hoog vastgestelde voorschotten. ‘Huurders mogen in geen geval de dupe worden van de steken die de Belastingdienst keer op keer laat vallen, dit keer op een wel zeer schrijnende manier’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond heeft de Belastingdienst in een brief om opheldering en maatregelen gevraagd (klik hier voor de inhoud). De bond verlangt van de fiscus in ieder geval dat ze uit eigen beweging zeer soepele betalingsregelingen aanbiedt die rekening houden met de draagkracht van de gedupeerden. In geen geval mag de Belastingdienst invorderingsrente in rekening brengen of het terug te vorderen bedrag verrekenen met de huidige of toekomstige huurtoeslag. De Woonbond wil bovendien dat de fiscus wacht met het versturen van de definitieve beschikkingen totdat glashelder is hoe de betalingsregeling eruit gaat zien. Ook moet de Belastingdienst een speciaal meldpunt instellen.

Sinds de Belastingdienst in 2006 de uitvoering van de huurtoeslagregeling overnam van het ministerie van VROM doen zich grote problemen voor. De fiscus blijkt totaal niet berekend te zijn op deze extra taak. Honderdduizenden huurders hebben tot op de dag van vandaag geen definitieve beschikking over de huurtoeslag in 2006. Ook de beschikkingen over 2007 laten op zich wachten. Eén van de grootste bottlenecks zit in de verandering van de systematiek, waarbij het inkomen op grond waarvan de huurtoeslag wordt berekend, moet worden geschat. Dat blijkt in de praktijk tot veel onduidelijkheden en onjuiste voorschotten te leiden. Toen VROM de regeling nog uitvoerde werd de huurtoeslag gebaseerd op het inkomen van het jaar ervoor, waardoor de huurtoeslag veel preciezer kon worden berekend.
De Woonbond wil dat de systematiek waarbij huurders zelf de gegevens moeten leveren voor de huurtoeslagaanvraag, opnieuw ter discussie wordt gesteld. De verhuurders leverden de huurgegevens. Als de hoogte van de toeslag eenmaal was vastgesteld en er geen wijzigingen waren, werd de toeslag automatisch gecontinueerd. Dat systeem bleek in de praktijk prima te werken.