Archief voor de rubriek ‘Nieuwsbrieven’

Ledennieuws kerst 2014

337790 Ledennieuws 2-2014

[Lees verder →]

Ledennieuws 1-2014

Klik op deze link voor het Ledennieuws 1-2014

[Lees verder →]

Ledennieuws december 2013

Jaargang 7 nr. 2   Van het bestuur, Machtigingen en incasso: Wij als bestuur bedanken de leden (inmiddels 2/3 van onze leden) die een machtiging hebben afgegeven voor de incasso van de contributie die volgend jaar per 1 juni 2014 afgeschreven wordt. Leden die nog geen machtiging hebben afgegeven kunnen dit als nog doen. De [...]

[Lees verder →]

Ledennieuws november 2011

Jaargang 5 Nr. 2 Het Platform van de huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard. Ongeveer 2 jaar geleden hebben de huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard besloten om een platform (waarin alle huurdersverenigingen zijn vertegenwoordigd) op te richten om nog beter voor de belangen van de huurders op te kunnen komen. Zoals gezegd zijn alle huurdersverenigingen in [...]

[Lees verder →]

Ledennieuws September 2010

Jaargang 4 nr 2 Een klacht over HW Wonen, wat kunt u doen? Regelmatig benaderen leden de huurdersvereniging met een klacht over HW Wonen. Wat kunt u in een dergelijk geval doen en wat kan de huurdersvereniging daarin voor u betekenen? Allereerst moet worden vermeld, dat u de klachten eerst zelf bij HW Wonen moet [...]

[Lees verder →]

Ledennieuws december 2009

Ledennieuws december

[Lees verder →]

Ledennieuw Maart 2009

Jaargang 3 nr. 1 In Memoriam Op 14 december 2008 kregen wij het bericht dat de heer Jan Hoek uit Westmaas plotseling was overleden. Jan was de laatste jaren zeer actief als contactpersoon in Westmaas, hij heeft voor de vereniging zijn best gedaan voor het werven van nieuwe leden. Wij zullen Jan herinneren als een [...]

[Lees verder →]

Ledennieuws December 2008

ledennieuws december 2008

[Lees verder →]

Ledenieuws juli 2008

ledennieuws-juli-2008

[Lees verder →]

Ledennieuws Maart 2008

aargang 2 nr. 1

Voorwoord voor de Algemene Ledenvergadering

Beste leden

Voor u ligt alweer de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering voor dit jaar.
Wij hebben de verhuurder ”De Maashoek” uitgenodigd om een presentatie te houden over de woningbouwplannen die men nu en in de toekomst wil realiseren.Daar zijn wij zeer tevreden mee, en wij hopen u ook als u de plannen gezien hebt.

[Lees verder →]