Archief voor november 2008

Huurprijs blijft inflatie volgen

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) mee ingestemd om de huurstijging per 1 juli 2009 niet hoger te laten zijn dan het inflatiepercentage over 2008. Jaarlijks stelt de minister voor WWI het maximale huurverhogingspercentage vast. Dit maximale percentage gaat altijd in op 1 juli [...]

[Lees verder →]

Fusie woningcorporaties Hoeksche Waard

Zeer waarschijnlijk onder een nieuwe naam en honderd procent zeker met een nieuwe man of vrouw aan het roer, smelten de drie woningstichtingen in de Hoeksche Waard het komende jaar samen tot één corporatie. De drie huidige directeuren van Union, De Maashoek en de Christelijke Woningstichting ‘s-Graven-deel (CWG) gaven gisteren de officiële aftrap voor de [...]

[Lees verder →]

Huurders krijgen meer rechten bij woningverbetering

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een initiatiefrecht voor woningverbetering voor huurders. Dit wetsvoorstel houdt in dat, wanneer een huurder zijn verhuurder een redelijk voorstel doet voor een renovatie, de verhuurder dit voorstel moet uitvoeren. Huurders kunnen hiermee bijvoorbeeld voorstellen doen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Of een voorstel redelijk is hangt [...]

[Lees verder →]