Huurprijs blijft inflatie volgen

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) mee ingestemd om de huurstijging per 1 juli 2009 niet hoger te laten zijn dan het inflatiepercentage over 2008. Jaarlijks stelt de minister voor WWI het maximale huurverhogingspercentage vast. Dit maximale percentage gaat altijd in op 1 juli en geldt tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.Het Centraal Planbureau verwacht op dit moment dat de inflatie over 2008 uitkomt op 2,75 procent, dat zou betekenen dat de huren per 1 juli 2009 met maximaal dat percentage mogen stijgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de huurstijging de inflatie zal volgen. Het definitieve inflatiepercentage wordt begin volgend jaar gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor corporaties geldt daarnaast de maximale huurprijsnorm. Dit is het percentage waarmee de gemiddelde huurprijs gerekend over alle woningen van een betreffende corporatie per 1 juli mag stijgen. Ook deze maximale huurprijsnorm wordt gesteld op het inflatiepercentage over 2008 van naar verwachting 2,75 procent.

De maximale huurverhoging geldt voor alle niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten (circa 95 procent van de huurovereenkomsten). De verhuurder moet minstens twee maanden van te voren het huurverhogingsvoorstel aan de huurder in een brief meedelen. Bij een verhoging per 1 juli 2009 moet de huurder deze brief dus uiterlijk 30 april ontvangen.

De maximale huurprijsstijging per 1 juli 2008 was 1,6 procent en uit onderzoek van het CBS blijkt dat de gemiddelde huurprijsstijging net onder dat percentage is uitgekomen, namelijk 1,5 procent. Daarmee is de huurprijsstijging op een historisch laag niveau gebleven.

 bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38061