Fusie woningcorporaties Hoeksche Waard

Zeer waarschijnlijk onder een nieuwe naam en honderd procent zeker met een nieuwe man of vrouw aan het roer, smelten de drie woningstichtingen in de Hoeksche Waard het komende jaar samen tot één corporatie.
De drie huidige directeuren van Union, De Maashoek en de Christelijke Woningstichting ‘s-Graven-deel (CWG) gaven gisteren de officiële aftrap voor de fusie, die hun huurders geen windeieren zal leggen.
Uitgangspunt van de samenvoeging is namelijk dat de samenleving er iets mee moet opschieten, aldus Dick Hitzert van Union.
Net als Koos Oostveen van De Maashoek en Wim Vermaas van CWG, is hij niet beschikbaar om de leiding van de toekomstige organisatie op zich te nemen. Vermaas: ,,We zijn alle drie boven de
zestig, dat maakt het makkelijker om terug te treden en dat heeft deze stap, waarover we al
jarenlang met elkaar praten, nu ook wel versneld.”
Hitzert maakte afgelopen zomer desgevraagd al bekend dat de fusie eraan zat te komen, maar
noemde toen vooral de financiële situatie bij CWG als ‘stroomversneller’. ,,We hebben de laatste
jaren zoveel projecten gerealiseerd in ‘s-Gravendeel, dat er nu sprake is van een
kasstroomprobleem,” nuanceert Vermaas. ,,We houden nog altijd een miljoen over, maar om
voordelig geld te kunnen lenen vindt het kabinet dat dit twee miljoen moet zijn. Zodoende zijn we
genoodzaakt onze ambities in een lager tempo uit te voeren. Hetzelfde geldt trouwens voor
driehonderd van de vijfhonderd corporaties in Nederland.”
Wat onverlet laat dat de drie fusiepartners straks financieel een stuk sterker staan. ,,Afzonderlijk
zou het lastiger zijn geworden om aan de behoefte op de woningmarkt in de Hoeksche Waard te
kunnen voldoen. Toch zeker in deze moeilijke tijden, waarin projectontwikkelaars tegen wie we
het voorheen wel eens moesten afleggen, juist bij ons aankloppen,” zegt Oostveen.
Feit is dat er op het eiland, met name voor starters, veel te weinig huizen van de grond komen.
Hitzert: ,,Wij willen graag investeren in dit gebied, maar het openbaar bestuur moet dit wel
mogelijk maken.”
De drie directeuren, die gezamenlijk het fusieproces aansturen, hopen verder dat hun opvolger de
binding met de huurders in stand houdt. ,,Want dat is onze grootste kracht.”
De bewoners van de nagenoeg 10.000 huurwoningen die de Hoeksche Waard telt, kunnen dankzij de fusie blijven rekenen op een gematigd prijsbeleid. En aan ‘verworven rechten’ zal zo min mogelijk worden getornd. Sterker: de corporaties huldigen het principe gelijke monniken, gelijke kappen. Zo hoeven huurders van Union en CWG normaal gesproken niets te betalen voor reparaties van schades die zij zelf hebben veroorzaakt. Klanten van De Maashoek krijgen daarvoor momenteel nog wel, maar na 1 januari 2010 vermoedelijk geen rekening meer gepresenteerd.

Bron: www.ad.nl