Woonbond: nieuwe korting op huurtoeslag onacceptabel

Het kabinet heeft vandaag besloten opnieuw een bezuiniging door te voeren op de huurtoeslag. Het gaat om een korting van 1,25 euro per maand in 2010, oplopend tot 2,85 euro in 2012. De Woonbond vindt deze bezuiniging onacceptabel.
In een vorig kabinet Balkenende is immers al € 600 miljoen op de huurtoeslag bezuinigd via een korting van 12 euro per maand per 1 juli 2004, oplopend naar 17,05 euro per 1 juli 2007. Door deze nieuwe bezuiniging stijgt de totale korting tot 18,30 euro per maand, ofwel bijna 220 euro per jaar in 2010 oplopend tot 240 euro in 2012.

In het regeerakkoord is afgesproken dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen.” In plaats daarvan worden door deze extra bezuinigingen van het kabinet de mensen met de zwakste schouders, de huurtoeslagontvangers, opnieuw hard getroffen.
De Woonbond verwacht van de regeringspartijen CDA, PvdA en CU dat zij zich houden aan het regeerakkoord en hun voornemen “bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen” waarmaken. De Woonbond vindt dat deze onrechtvaardige bezuiniging van de baan moet en dat er door de regeringspartijen in ieder geval een stevig begin gemaakt moet worden met het ongedaan maken van de eerdere korting.

De huurtoeslag is hét instrument om het wonen heel gericht betaalbaar te houden voor de laagste inkomensgroepen. Een groot deel van de huurders is op de huurtoeslag aangewezen. Deze groep groeit door de verslechterde economische vooruitzichten. Onder meer door een toename van het aantal mensen in de WW en de bijstand is een verhoging van de rijksuitgaven van de huurtoeslag noodzakelijk. De coalitie heeft de afspraak dat tegenvallers binnen het eigen departement moeten worden opgevangen. Dat betekent dat terwijl het kabinet elke discussie over de hypotheekrente uitsluit, dat deze extra rijksuitgaven voor de huurtoeslag als gevolg van de economische crisis afgewenteld worden op de huurders met huurtoeslag.

De bezuinigingen op de huurtoeslag veroorzaken grote onrust onder de huurtoeslagontvangers. De koopkracht gaat volgend jaar gemiddeld met 0,5% achteruit. Voor huurders met huurtoeslag dreigt nu een nog grotere teruggang in de koopkracht.
De Woonbond is woedend en roept de regeringspartijen op de reservering van koopkrachtgelden in de Miljoenennota 2010 aan te wenden om de nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag ongedaan te maken en de eerdere korting te repareren.