Woonlastenwaarborg versnelt energiebesparing sociale huursector

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN AEDES VERENIGING VANĀ  WONINGCORPORATIES EN DE NEDERLANDSE WOONBOND

Woonlastenwaarborg versnelt energiebesparing sociale huursector

De ‘Woonlastenwaarborg bij energiebesparing’ zorgt voor een versnelling in het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in de sociale huursector. Dat verwachten Aedes vereniging van woningcorporaties en de Nederlandse Woonbond die de Woonlastenwaarborg samen ontwikkelden. Met de Woonlastenwaarborg kunnen woningcorporaties hun huurders de waarborg geven dat de huurverhoging na het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, op het niveau van een wooncomplex gemiddeld lager zal zijn dan de besparing aan energie.

Uitgangspunt van de woonlastenwaarborg is dat het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen mag leiden tot een redelijke huurverhoging. Deze huurverhoging is dan wel lager dan de gemiddelde daling op de energierekening in het gehele wooncomplex. Doordat de gemiddelde woonlasten lager zullen uitvallen, verwachten Aedes en de Woonbond dat huurders en corporaties sneller een akkoord zullen bereiken over de huurverhoging voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

Aedes en de Woonbond ontwikkelden de Woonlastenwaarborg samen als uitwerking van het Convenant Energiebesparing Corporatiesector van oktober 2008.

Het ‘eerste exemplaar’ van de woonlastenwaarborg bij energiebesparing wordt vanmiddag aangeboden door Ronald Paping (directeur Woonbond) en Henk van Heuven (directeur Aedes) aan Leon Bobbe, directeur-bestuurder van woningcorporatie Dudok Wonen en Ko Steenwinkel, bestuurslid van de Huurdersbelangenvereniging (HBV) Dudok Wonen.
Hilversum, 13 mei 2009