Huurtoeslag eenvoudiger

De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorstellen om de huurtoeslag te vereenvoudigen. Een wetswijziging moet burgers meer duidelijkheid geven over de toeslag en het voor de Belastingdienst eenvoudiger maken om de toeslag uit te voeren.

De Eerste Kamer moet nog instemmen met de wijziging van de Wet op de huurtoeslag. De meeste wijzigingen zouden dan per 1 januari 2010 in werking kunnen treden. Dat geldt niet voor de datum waarop jaarlijks onder andere de normhuur en de maximale huurprijs wijzigen en voor het afschaffen van de passendheidstoets en verhuisnorm. Deze laatste twee maatregelen gaan in per direct en werken terug tot 1 januari 2008.

Een overzicht van de maatregelen:

 • Tijdstip wijzigingen
  Voortaan worden normhuur, maximale huurprijs, aftoppingsgrenzen en de kortingsgrens jaarlijks aangepast op 1 januari. Nu is dat nog 1 juli. De Belastingdienst hoeft hierdoor nog maar eenmaal per jaar het voorschot voor de huurtoeslag te berekenen.
  Dit zou voor het eerst moeten gebeuren op 1 januari 2011.
 • Garage, bedrijfsruimte en onderhuur
  Huurders die een woning huren inclusief een garage of bedrijfsruimte krijgen minder huurtoeslag. Ook als een huurder een deel van de woning onderverhuren. Alle aanvragers moeten hierover nu vragen beantwoorden terwijl maar ongeveer 8.000 huurders (van de 1 miljoen aanvragers) hiermee te maken hebben.
 • Passendheidstoets en verhuisnorm vervallen
  De passendheidstoets en de verhuisnorm worden afgeschaft. Wie nu verhuist naar een woning met een in verhouding dure woning krijgt alleen huurtoeslag als de gemeente verklaart dat er geen beter passende woning is. Gemeenten moeten op grond van de verhuisnorm vervolgens het Rijk betalen als ze te vaak een positief passendheidsadvies geven.
  Straks hoeft de Belastingdienst niet meer om de toets te vragen en hoeven gemeenten de toets niet meer uit te voeren. Ook krijgen gemeenten en verhuurders meer vrijheid om woningen toe te wijzen, vooral in woonzorgcomplexen en herstructureringswijken. Gemeenten en verhuurders moeten zich wel blijven inspannen om zo min mogelijk huishoudens met een laag inkomen in relatief dure woningen te huisvesten.
 • Indexering normhuren
  De normhuur – het inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage in de huurtoeslag – wordt jaarlijks met het voor huurders meest gunstige percentage ge├»ndexeerd. Die huur wordt nu jaarlijks ge├»ndexeerd op basis van de verwachte huurontwikkeling of van de verwachte inkomensontwikkeling van huishoudens in de bijstand. In de wet wordt vastgelegd dat van die twee altijd het laagste percentage wordt gekozen. Dat betekent dat de politiek daarover niet jaarlijks hoeft te besluiten.