Archief voor februari 2009

Huurtoeslag eenvoudiger

De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorstellen om de huurtoeslag te vereenvoudigen. Een wetswijziging moet burgers meer duidelijkheid geven over de toeslag en het voor de Belastingdienst eenvoudiger maken om de toeslag uit te voeren. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de wijziging van de Wet op de huurtoeslag. De meeste wijzigingen zouden dan [...]

[Lees verder →]

Huurprijsbeleid 2009

Volgens de afspraak in het coalitieakkoord wordt in 2009 voor het derde achtereenvolgende jaar de huurverhoging gekoppeld aan de inflatie over het voorgaande kalenderjaar. Dit betekent dat de maximale huurverhoging per 1 juli 2009 voor de meeste woningen 2,5 procent bedraagt. Met de circulaire MG 2009-01 (plus bijlagen) maakt minister Van der Laan (WWI) het [...]

[Lees verder →]