Procedure bij Huurcommissie levert huurders geld op

Huurders van woningen die een procedure beginnen bij de Huurcommissie kunnen veel geld besparen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de huurders die de Huurcommissie inschakelen om te beoordelen of zij een te hoge starthuurprijs betalen, gelijk krijgt. Zij mogen van de Huurcommissie gemiddeld 80,- euro per maand minder gaan betalen.

Ook huurders die te maken hebben met onderhoudsgebreken in de woning doen er verstandig aan de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie oordeelde in 40% van de gevallen dat de gebreken aanleiding waren om gemiddeld 90,- euro per maand op de huurprijs te korten. Verder is gebleken dat verhuurders tevreden zijn met de Huurcommissie. Zij hebben waardering voor de dienstverlening en maatschappelijke functie van de Huurcommissie en vinden het belangrijk dat de Huurcommissie bestaat. Dit staat allemaal te lezen in het rapport ‘Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting’.

( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=36640 )