Honderden euro’s minder huurtoeslag!

Honderdduizenden mensen die nu huurtoeslag krijgen, gaan er komend jaar fors op achteruit. Dat is een onbedoeld effect van de bezuinigingen die het kabinet op de regeling voor de Buitengewone Uitgaven toepast. Mensen die nu gebruik maken van deze regeling en een huurtoeslag ontvangen, krijgen volgend jaar gemiddeld 400 euro minder. De FNV heeft deze week samen met het CNV, de MHP, de CG-Raad en de Woonbond een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd met een eenvoudige oplossing: verhoog de inkomensgrens waardoor mensen eerder recht hebben op huurtoeslag.

Het gaat om ruim 300 duizend werkenden en uitkeringsgerechtigden onder de 65 met een laag inkomen die nu huurtoeslag ontvangen. Doordat zij via de Buitengewone Uitgaven hoge zorgkosten kunnen aftrekken, daalt het zogeheten verzamelinkomen. En dat is bepalend voor de hoogte van de toeslag: hoe lager dat inkomen, hoe meer geld je krijgt via de huurtoeslag.
Doordat vanaf 1 januari de meeste zorgkosten voor deze groepen niet meer als aftrekpost kunnen worden opgevoerd, valt dat inkomen veel hoger uit. En daardoor wordt de huurtoeslag voor grote groepen mensen veel lager, wat kan oplopen tot zo’n 700 euro per jaar.

In de brandbrief doen de partijen een dringende oproep aan de leden van de Tweede Kamer om de voorgestelde reparatie voor mensen onder de 65 jaar over te nemen. Het kabinet heeft eerder al aangekondigd om 65 plussers die door de wijzigingen in de regeling voor de Buitengewone Uitgaven gedupeerd worden te compenseren. Daar zijn FNV, CNV, MHP, CG-Raad en de Woonbond blij mee. Maar de mensen onder de 65 jaar die ook van de regeling voor Buitengewone Uitgaven gebruik maken en huurtoeslag ontvangen krijgen die compensatie niet.

De brief over de huurtoeslag is nu verstuurd omdat de Tweede Kamer is gevraagd voor 1 oktober te beslissen hoe de huurtoeslag er in 2009 uit gaat zien. Pas eind oktober wordt  verder gepraat over de gevolgen van de bezuinigingen op de regeling voor de Buitengewone Uitgaven. Te laat om deze onbedoelde effecten voor de mensen met een laag inkomen onder de 65 jaar te compenseren.

Ook Aedes noemde deze maatregel, die bekend werd bij de presentatie van de rijksbegroting 2009, al onacceptabel. Door het afschaffen van de fiscale aftrek van buitengewone lasten ontstaat voor chronisch zieken en gehandicapten al een lastenverzwaring. Door de stijging van het belastbare inkomen worden, aldus Aedes, huurtoeslagontvangers dubbel gepakt. Een hoger belastbaar inkomen leidt immers ook tot een lagere huurtoeslag.