Meer rechten voor huurders en huurdersorganisaties!

De positie en de rechten van huurders en huurdersorganisaties worden verbeterd. Zij krijgen vanaf 1 januari 2009 meer recht op informatie, om overleg te voeren met hun verhuurder en hem ongevraagd te adviseren.
Dit staat in het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op het overleg huurders-verhuurder’ van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie dat gisteren in de Eerste Kamer is aangenomen. De onderwerpen waarover de verhuurders hun huurdersorganisaties moeten informeren, overleggen en waarover de huurdersorganisaties mogen adviseren, worden uitgebreid. Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld de renovatie van woningen, fusievoorstellen en de leefbaarheid en herstructurering in de buurt.
Nu geldt de ‘Wet op het overleg huurders-verhuurder’ voor alle corporaties en voor particuliere verhuurders met 100 of meer woningen. Door deze wetswijziging gaat de Overlegwet voor meer particuliere verhuurders gelden, namelijk ook voor particuliere verhuurders met 25 tot 100 woningen. Met het wetsvoorstel worden de positie en rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de particuliere sector zoveel mogelijk gelijk getrokken met die in de sociale sector.

(bron: www.vrom.nl)