Privacy beleid

Welkom bij het Privacybeleid van Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost

Wanneer u lid bent van Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk omdat u als lid recht hebt om dit te weten maar ook voor ons als organisatie om ons privacy beleid duidelijk kenbaar te maken aan onze leden die ons zijn of haar persoonlijke gegevens beschikbaar hebben gesteld. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 actueel gaat worden of inmiddels is gaan worden dwingt ons hiertoe. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid

De persoonsgegevens worden verwijderd zodra u als lid te kennen hebt gegeven het lidmaatschap bij onze vereniging te willen beëindigen

De persoonsgegevens worden verwijderd bij een aan ons gemelde verhuizing naar een andere woning die zich buiten de gemeenten Strijen of Binnenmaas bevindt.

Uw persoonlijke gegevens openen en bijwerken.
Wanneer u onze Nieuwsbrief ontvangt krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als die gegevens onjuist zijn, proberen we u te voorzien van manieren om deze gegevens snel bij te werken of te verwijderen. Onderaan elke Nieuwsbrief heeft u dan ook de mogelijkheid om u af te melden, uw gegevens in te zien en/of waar nodig te wijzigen.

Gegevens die we delen
We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost, behalve in een van de volgende omstandigheden:
•Voor externe verwerking. We leveren persoonlijke gegevens, e-mail adres, aan bij een verwerker, overeenkomstig een getekende verwerkersovereenkomst, volgens de nieuwe richtlijnen van de AVG, zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. De inschakeling van een externe verwerker is noodzakelijk om onze Nieuwsbrief te kunnen versturen.

Beveiliging van gegevens
We werken er hard aan binnen Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost om onze leden te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
•We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
•We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot maximaal 3 leden van Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost. Dit zijn de voorzitter, in zijn functie als officiële woordvoerder van de vereniging, de penningmeester/ledenadministrateur, in zijn functie als beheerder van de geldmiddelen en als zodanig werkend met IBAN nummers, en de FG (functionaris gegevensbescherming)/ webmaster uit hoofde van zijn bemoeienissen met Nieuwsbrieven en als bewaker van de persoonsgegevens. Deze personen zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheids verplichtingen en kunnen uit haar functie gezet worden als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
•Uw gegevens worden opgeslagen op een opslagmedium welke beveiligd is met een wachtwoord. Dit wachtwoord is bekend bij de voorzitter, penningmeester/ledenadministrateur en FG/Webmaster.